Bedrijfsgegevens


Adres gegevens:

Hard-wear
Westerstraat 64
1601 AL Enkhuizen

Tel: 0228-785079
E-mail: info@hard-wear.nl

KvK nr: 37129798
BTW nr: NL001240694B79

Openingstijden:
Maandag:       10:00 - 18:00
Dinsdag:         10:00 - 18:00
Woensdag:     10:00 - 18:00
Donderdag:    10:00 - 18:00
Vrijdag:           10:00 - 21:00 ( gesloten tussen 18:00 en 19:00 )
Zaterdag:       10:00 - 17:00
Zondag:          13:00 - 17:00 ( alleen open op de eerste zondag van de maand )

Bank Gegevens:
Bankrekeningnummer: 1301.80.513
IBAN: NL40 RABO 0130 1805 13
BIC: RABONL2U

 

Overige informatie:

Hard-Wear.nl is de winkel en webshop voor al jouw gabber sport en streetwear.
We hebben een fysieke winkel in Enkhuizen en een webshop waar je 24 uur per dag 7 dagen per week kunt bestellen.
ook staan we regelmatig op evenementen met een kleding stand.

Hard-Wear is begonnen in 2007 met alleen een webshop later is hier de winkel bijgekomen.
we doen ons uiterste best om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
heeft u vragen of opmerkingen stuur dan gerust een mail naar info@hard-wear.nl


Retouren:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Hard-wear (Westerstraat 64 1601AL Enkhuizen - Nederland, contact@hard-wear.nl, telefoon: +31 0228-785079 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);